─── За нас ───


Фирма ЕТ "Казимир" - Красимир Колев е регистриранa през 1993 година.
Седалището и адреса на управление се намират в град Каспичан.
От самото си основаване, фирмата се занимава с производството на пчелни продукти.
Основните продукти са: Пчелно млечице /Royal jelly/, Пчелен мед, Пчелен прашец, Пчелен клей - Прополис и др.
Фирмата притежава собствен пчелин от над 300 пчелни семейства, разположен във Североизточна България, на 60км. от град Варна.
Тези продукти стават основата на стопанската дейност на фирмата.